TIS2 direktyva – organizacijos
ir tiekėjų kiber-saugumui

Išbandykite įrankį padėsiantį įsidiegti TIS2 greičiau ir apmokyti visą komandą

Apie mus rašo:

TIS direktyvos įdiegimo etapai

Su CyberUpgrade įrankiu bei CISO ir atitikties specialistų komanda, TIS2 tampa aiškiu procesu, trumpesniu keliu su lengviau įgyvendinamais saugumo pokyčiais. Pagrindiniai etapai:

Kritiškai įvertinti realią organizacijos kibernetinio saugumo būklę.

Įtraukiant visus darbuotojus
1

Parengti realiausių grėsmių apsisaugojimo planus.

Nuo duomenų praradimo, nuostolių,
veiklos sutrikdymo ir kt.

2

Vykdyti reguliarius personalo kibernetinio saugumo mokymus.

3

Interaktyvius ir trumpus

Įdiegti būtinas kibernetinės saugos priemones.

4

Programos ir metodai apsaugantys nuo išorinių ir vidinių grėsmių

Parengti incidentų valdymo planus ir dokumentus.

5

Žinoti ką, kaip ir kada daryti
įvykus incidentui

Virtualus kibernetinio saugumo ko-pilotas

Mes, CyberUpgrade komanda, suprantame, kad tiek TIS2 direktyva tiek ir pats kibersaugumas daugumai yra neaiškus ir baugus dalykas.

Todėl suprasdami daugumos klientų iššūkius naviguojant kibersaugumo gerinimo srityje, sukūrėme virtualų kibernetinio saugumo vedlį, kuris inicijuodamas klausimus ir užduotis veda visą organizaciją TIS2, ISO27001 ir kitų gerųjų praktikų įgyvendinimo keliu, kad pagerintų saugumo situaciją, didintų darbuotojų žinias ir išlaikytų kiber-budrumą.

6 CyberUpgrade kibersaugumo ir atitikties specialistai užtikrins sklandų darbą ir suteiks asmenines konsultacijas.

Kas yra TIS2 direktyva?

Europos Sąjungos TIS2 direktyvos tikslas yra įpareigoti kritinių ir svarbių sektorių organizacijas ir jų tiekėjus atitinkamai rūpintis informacijos saugumu (procesų, duomenų, kodo, kt…).

Terminas

Ši direktyva turės būti įgyvendinta kiekvienos ES šalies narės nacionaliniuose teisės aktuose iki 2024 m. spalio 17 d. Nuo kitos dienos tie teisės aktai bus taikomi ir įmonės turės pradėti jų laikytis.

TIS2 direktyvos praktinė nauda

Rizikos valdymas

Organizacijoje sumažinsite duomenų nutekinimo ar veiklos sutrikdymo rizikas.

Nuostolių prevencija

Sumažinsite nuostolių dėl duomenų išpirkų, baudų, ieškinių rizikas.

Patikimumas

Sumažinsite tapimo programišių įrankiu apgauti kitus rizikas.

Konkurencingumo didinimas

Padidinsite konkurencingumą dirbant su stambiomis ir valstybinėmis organizacijomis.

Sektoriai, kuriems taikoma TIS2 direktyva

Esminiai subjektai

250 darbuotojų
€50M metinė apyvarta
Energetika
Medicina
Finansai
Transportas
Vandens tiekimas
Skaitmeninė infrastruktūra
Viešasis administravimas

Svarbūs subjektai

50 darbuotojų
€10M metinė apyvarta
Gamybos pramonė
Maitinimas
Atliekų tvarkymas
Kosmoso tyrinėjimas
Paštas ir siuntos
Mokslinė veikla
Chemijos pramonė
Skaitmeninės paslaugos

TIS2 netiesiogiai liečia

TIS2 netiesiogiai liečia ir įmones teikiančias prekes ar paslaugas Esminiams ir Svarbiems subjektams.

Programinė įranga
IT paslaugos
Konsultacijos
Buhalterinės paslaugos
Taip pat ir kitos veiklos sritys

Atsakomybė ir baudos

Pagrindinių ir svarbių subjektų vadovai ir valdybos nariai bus asmeniškai atsakingi už:

  1. Užtikrinimą, kad būtų atlikti kibernetinio saugumo rizikos vertinimai.
  2. Techninių ir organizacinių saugumo priemonių įgyvendinimą.
  3. Nuolatinį kibernetinio saugumo užtikrinimą per mokymus ir rizikos valdymo programas.
  4. Tinkamai valdomas rizikas.

Už reikalavimų nesilaikymą bus skiriamos baudos

Esminiams subjektams

Mažiausiai 10 mln. eurų arba 2 proc. pasaulinės metinės apyvartos, jei pastarieji 2% yra daugiau nei 10mln.

Svarbiems subjektams

Ne mažiau kaip 7 mln. eurų arba 1,4 % pasaulinės metinės apyvartos.

Įgyvendinkime TIS2 direktyvos pokyčius kartu

Aptarkime dabartinę jūsų situaciją, galimas tobulinimo sritis.

2024 Cyber Upgrade. Visos teisės saugomos.